top of page

Vizija

Kuriame galimybes jauniems žmonėms veikti, kurti ryšius ir atrasti savo galias.

Misija

Suteikti jaunam žmogui santykių bendruomenėje patyrimą, kur jaustųsi priimtas ir vertingas, mokytųsi socialinių įgūdžių, užsiimtų prasminga veikla, pažintų save ir taip atrastų galimybes integruotis į švietimo, socialinę ir darbo rinkos sritis.

Istorija

Dirbdami su vaikais ir jaunuoliais švietimo, sveikatos, socialinėje srityse stebėjome tuos, kurie neranda savo vietos grupėje, kurie savo elgesiu pasakoja, kaip gali būti pikta, baisu ir liūdna, kai jautiesi nesaugiai, vienišas, tarsi nieko nesugebi. Dirbdami atradome, koks kiekvienam svarbus priklausymo grupei jausmas, matėme, kaip žiba jaunuolių akys įveikus iššūkius žygiuose ar sukonstravus lysvę mokyklos kieme, klausėmes, kaip svarbu atrasti, kad esi ypatingas ir gali svajoti savaip.

Mes svajojome sukurti tokią vietą ir bendruomenės patirtį, kur galėtume pamatyti kiekvieno poreikius, ir kur atrastume galimybes tuos poreikius atliepti. 

Svajojome apie vietą, atokiau nuo miesto šurmulio, kur geriausiais sąjungininkais gali tapti gamta, augalai ir gyvūnai, kurie nevertina pagal intelektą, grožį ar stiprumą, o tik pagal tai, kiek jiems skiri dėmesio.

Tokią vietą atradome ir pradėjome kurti Sename Strūnaityje, buvusios mokyklos patalpose. Čia norime pakviesti  ypatingai tuos, kurie ieško bendrumo, nori geriau pažinti save ir savo galias.

Norime dalintis atradimais ir patirtimi, todėl mielai priimame kvietimus ir atvykstame į "jūsų kiemą" skleisti bendruomeniškumo ir įtraukties idėjų.

bottom of page