top of page

2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROJEKTO „Jaunuolių iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir globos sistemos socialinė integracija naudojant Terapinio ūkio metodiką“ projektas.

Aprašymas

Projekto tikslas – sukurti terapinį ūkį ir per jame vykdomas veiklas padėti jaunimui integruotis į juos supančią aplinką, švietimo sistemą ir darbo rinką.

Projekte numatyta vykdyti kompleksines veiklas - augalų ir gyvūnų terapija, individualios ir grupinės konsultacijos, bazinių profesinių įgūdžių įgijimas ir kt.

Projekto tikslinė grupė yra:
- vaikai ir jaunuoliai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, pradedantys savarankišką gyvenimą; vaikai ir jaunuoliai iš globos sistemos (vaikų globos institucijų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų), pradedantys savarankišką gyvenimą;
- vaikai ir jaunuoliai, kurie išeina iš uždaro tipo institucijų (pvz., socializacijos centrų, psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro) ir pradeda savarankišką gyvenimą arba grįžta į savo gyvenamąją vietą; jaunuoliai nuo 16 iki 24 metų amžiaus, kurie yra iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir globos sistemos.
Viso projekto eigoje (per 16 mėnesių laikotarpį) į projekto veiklas bus įtraukti 28 jaunuoliai.

 
Paraleleliai projekte bus dirbama ir su 80 specialistų, kurie dirba socialinės globos sistemoje bei kitose įstaigose dirbančiomis su socialinės rizikos šeimomis. Projekto rezultatams pasiekti labai svarbus darnus visų su jaunuoliais dirbančių institucijų bendradarbiavimas. Svarbu, kad aplinka, iš kurios išeina jaunuoliai suprastų jų poreikius, palaikytų tolimesnį jų integracijos kelią. Todėl projekto eigoje numatoma dalies terapiniame ūkyje taikomos darbo su jaunimu metodikos apmokyti su jaunuoliais dirbančius darbuotojus.
 
Pagrindiniai projekto rezultatai– padėti jaunuoliams išmokti gyventi savarankiškai, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, ugdyti motyvaciją ir suteikti galimybę integruotis į darbo rinką.
 
Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. Projektas pradėtas 2022 m., bus baigtas 2023 m.
 
Projektas įgyvendinamas pagal „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pagal 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gaires pareiškėjams.

bottom of page