top of page

Š. m. lapkričio 1, 3 ir 4 dienomis vyko trijų dienų trukmės dienos stovykla jaunuoliams Terapiniame ūkyje. „Socialinių įgūdžių ugdymo ir asmeninės karjeros valdymo dienos stovykla“ buvo remiama Švenčionių savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto programos. Stovyklos metu jaunuoliai turėjo galimybę susipažinti su Terapinio ūkininkavimo praktikomis, gilinosi į save, mokėsi bendrauti tarpusavyje, taip pat tyrinėjo su asmenine karjera susijusias temas. 

2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS FINANSINIO MECHANIZMO PROJEKTO „Jaunuolių iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir globos sistemos socialinė integracija naudojant Terapinio ūkio metodiką“ projektas.

Aprašymas

Projekto tikslas – sukurti terapinį ūkį ir per jame vykdomas veiklas padėti jaunimui integruotis į juos supančią aplinką, švietimo sistemą ir darbo rinką.

Projekte numatyta vykdyti kompleksines veiklas - augalų ir gyvūnų terapija, individualios ir grupinės konsultacijos, bazinių profesinių įgūdžių įgijimas ir kt.

Projekto tikslinė grupė yra:
- vaikai ir jaunuoliai iš socialinę riziką patiriančių šeimų, pradedantys savarankišką gyvenimą; vaikai ir jaunuoliai iš globos sistemos (vaikų globos institucijų, globėjų (rūpintojų) šeimų, šeimynų), pradedantys savarankišką gyvenimą;
- vaikai ir jaunuoliai, kurie išeina iš uždaro tipo institucijų (pvz., socializacijos centrų, psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro) ir pradeda savarankišką gyvenimą arba grįžta į savo gyvenamąją vietą; jaunuoliai nuo 16 iki 24 metų amžiaus, kurie yra iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir globos sistemos.
Viso projekto eigoje (per 16 mėnesių laikotarpį) į projekto veiklas bus įtraukti 28 jaunuoliai.

 
Paraleleliai projekte dirbama ir su 80 specialistų, kurie dirba socialinės globos sistemoje bei kitose įstaigose dirbančiomis su socialinės rizikos šeimomis. Projekto rezultatams pasiekti labai svarbus darnus visų su jaunuoliais dirbančių institucijų bendradarbiavimas. Svarbu, kad aplinka, iš kurios išeina jaunuoliai suprastų jų poreikius, palaikytų tolimesnį jų integracijos kelią. Todėl projekto eigoje numatoma dalies terapiniame ūkyje taikomos darbo su jaunimu metodikos apmokyti su jaunuoliais dirbančius darbuotojus.
 
Pagrindiniai projekto siekiami rezultatai– padėti jaunuoliams išmokti gyventi savarankiškai, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, ugdyti motyvaciją ir suteikti galimybę integruotis į darbo rinką.
 
Projektas finansuojamas Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo lėšomis. 
 
Projektas įgyvendinamas pagal „Socialinės integracijos stiprinimo mechanizmai vaikams ir jaunuoliams su aukštos rizikos elgsena ir (ar) iš nepalankių aplinkų“ pagal 2014-2021 metų Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programą „Sveikata“ gaires pareiškėjams.

Įgyvendinimas ir rezultatai

2023 m. rugsėjo mėnesį buvo baigtas įgyvendinti projektas „Jaunuolių iš socialinę riziką patiriančių šeimų ir globos sistemos socialinė integracija naudojant Terapinio ūkio metodiką“.

Projektą pradėjome įgyvendinti 2022 m. balandžio mėnesį, kuomet Seno Strūnaičio kaimo buvusioje mokykloje darėme remontus bei ruošėme bazę pirmajam Lietuvoje Terapiniam ūkiui jaunuoliams, patiriantiems įvairių iššūkių. 2022 m. vasaros pabaigoje pakvietėme net keturias dalyvių grupes nuo rugsėjo pradėti Terapinio ūkio lankymą, kiekvienai grupei, kas savaitę atvažiuojant į ūkį tai grupei paskirtą dieną (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio).

Pradėdami dirbti su jaunuoliais, sėmėmės įvairios užsienio patirties, kur panašų ūkiai yra labai įprasta praktika padėti jaunuoliams patiriantiems iššūkių, o ypač daug sužinojome apie Terapinio ūkininkavimo principus iš mūsų projekto partnerių – Terapinio ūkio Hestegarden, įsikūrusio Norvegijoje. 4 darbuotojams teko lankytis šiame ūkyje ir savo akimis pamatyti ūkio darbo kasdienybę, bei pridėtinę terapinę vertę, kurią jis kuria savo klientams.

 

Bendradarbiavimas su Norvegijos karalystės atstovais buvo malonus ir produktyvus, mes iki šiol galime kreiptis į juos patarimo, jei susiduriame su kokiais nors klausimais ar sunkumais savo kasdieniame darbe ūkyje.

Taigi, kiekvieną savaitę, po vieną pilną dieną ūkyje besilankantys jaunuoliai turėjo galimybę būti natūralioje aplinkoje, daryti prasmingus darbus bei socializuotis grupėje. Jau greit ūkyje dirbantys specialistai pastebėjo, kad tokia praktika yra labai veiksminga ir jaunuoliai ne tik įgyja jiems labai svarbių gyvenimo įgūdžių: išmoksta pasirūpinti gyvūnais, gaminti valgyti, pasirūpinti savo higiena ir kt., bet taip pat gauna ir terapinę naudą: sumažėja vartojami medikamentai, jaučia mažiau nerimo, užmezga prasmingų ryšių, labiau pasitiki savimi, jaučiasi labiau priimti, suprasti.

Kai kurie jaunuoliai ūkį išlankė minimalius – 8 kartus, o kai kurie net 37 kartus. Per tą laiką, su jaunuoliais buvo susipažįstama, jie praeidavo adaptacijos procesą, o vėliau kartu formuluojami asmeninio augimo ir karjeros, ūkiui pasibaigus, tikslai. Ypač daug karjeros temos buvo paliestos 2023 m. gegužės-birželio mėnesiais, kuomet, besibaigiant programai, su jaunuoliais buvo kartu keliaujama pas darbdavius, į gimnazijas, profesines mokyklas siekiant juos grąžinti į švietimo sistemą ar darbo rinką.

Iš viso Terapinio ūkininkavimo programą per 2022-2023 metus baigė 32 jaunuolis. Iš jų – net 18, kurie prieš tai, nesimokė, nedirbo arba krito iš švietimo sistemos, grįžo į mokslu arba darbus. Tai laikome didžiule jaunuolių, kolegų, metodo ir projekto sėkme. Tikime ir viliamės, kad Lietuvoje atsiras daugiau tokių iniciatyvų ir jaunuoliai, kurie dėl tam tikrų nepalankių aplinkybių atsiranda socialinėje rizikoje, galės rasti saugią vietą sau.

2023 m, rugsėjo mėnesį "Terapinio ūkio" programos vadovas Kristijonas Žičkus pakvietė su pažeidžiamais jaunuoliais dirbančius specialistus iš įvairių Lietuvos rajonų (Zarasų, Molėtų, Utenos, Visagino, Ignalinos, Vilniaus, bei Vilniaus miesto)  į mokymus, kuriuose buvo pristatyta Terapinio ūkininkavimo koncepcija, gilinamasi į pažeidžiamų paauglių bei jaunuolių psichosocialines problemas ir svarstoma apie naujas, efektyvias paslaugas šiai klientų grupei. Mokymų dalyviai: individualios priežiūros darbuotojai, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, karjeros konsultantai, užimtumo specialistai, atvejo vadybininkai ir kt.  noriai diskutavo, kėlė klausimus ir kartu svarstė, kaip dar būtų galima padėti pažeidžiamiems klientams, kokios paslaugos jiems būtų veiksmingos. 5 mokymų renginiuose (įskaitant vykusį renginį kovo mėn.) sudalyvavo 123 darbuotojai, įgijo naujų žinių, sukūrė profesinių pažinčių bei ryšių. 

bottom of page