top of page

Mūsų paslaugos

Mūsų komandos nariai yra kvalifikuoti savo srities specialistai. Dalyvaujame įvariose iniciatyvose/projektuose ir teikiame savo paslaugas mokiniams, klientams iš pažeidžiamų grupių, švietimo srities darbuotojams bei kitiems specialistams.

Terapinio ūkio paslaugos

Seno Strūnaičio buvusios mokyklos pastatų komplekse kuriame bendruomenę, kuri, taikydama ūkininkavimo praktikas, siekia terapinių tikslų.

  • Metų trukmės programa. Kartą per savaitę jaunuoliai iš rizikos grupių vieną dieną praleidžia ūkyje, kur jie veikdami komandoje, būdami natūralioje aplinkoje ir darydami prasmingus ūkio darbus siekia grįžti į švietimo sistemą arba į darbo rinką. 

  • Terapiniai užsiėmimai ūkyje, pritaikyti pagal poreikį vaikų ir jaunimo grupėms, siekiant stiprinti bendrystę, pažinti save ir kitus, patirti ir kartu įveikti iššūkius.

mokymai.png

Mokymai švietimo ir jaunimo darbuotojams

Vedame mokymus pedagogams bei kitiems specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunuoliais švietimo ir užimtumo srityje. 

Galimos temos:

  • Įtraukusis ugdymas: mano vidiniai atskaitos taškai.

  • Sudėtingas vaikų elgesys. Kaip suprasti ir padėti?

  • Konfliktų ir sudėtingų situacijų valdymas klasėje.

  • Savęs pažinimas, ir kodėl tai svarbu darbe.

Taip pat deriname pagal poreikį ir rengiame seminarus vaikų ir jaunuolių sunkumų supratimo, savęs pažinimo, streso valdymo, konfliktų sprendimo, darbo metodų su vaikais ir jaunuoliais ir kt. temomis.

buvimas nat aplinkoj.png
supervizijos.png
prasminga veikla.png

Supervizijos specialistams

Karjeros konsultacijos

Teikiame individualias, komandos bei grupės supervizijas specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunuoliais. Tai galimybė aptarti kasdienio darbo sunkumus, sudėtingas situacijas ir kylančius jausmus, ieškoti būdų kaip siekti tikslų, gerinti efektyvumą ar savijautą darbe. Komandos supervizijų metu darbuotojai turi galimybę spręsti tarpusavyje kylančius sunkumus ar siekti geresnio bendradarbiavimo, vienas kito supratimo.

Vedame individualias ir grupines karjeros konsultacijas vyresnių klasių moksleiviams ir jauniems suaugusiesiems. Labiausiai orientuojamės į pažeidžiamų grupių asmenis, teikiame paramą ir kartu ieškome kelių sudėtingose gyvenimo situacijose.

darbas grupeje.png

Užsiėmimai mokiniams

Vedame patirtine metodika grįstus seminarus ir užsiėmimus skirtingo amžiaus mokiniams.

Galimos temos:

  • Karjeros valdymo.

  • Grupės formavimo ir įtraukties.

  • Savęs pažinimo

  • Streso įveikos.

Taip pat deriname pagal poreikį ir rengiame seminarus saugumo, lytiškumo, psichikos sveikatos ir kitomis temomis.

Patirtiniai žygiai

Organizuojame žygius klasėms ir jaunuolių grupėms įvairiose Lietuvos vietose, kuriuose dalyviai mokosi iš savo autentiško patyrimo ir jo refleksijos. Tai galimybė patraukliu būdu jaunuoliams tyrinėti save, savo pomėgius, gebėjimus, mokytis bendrauti, bendradarbiauti, kelti tikslus ir jų siekti. 

karjeros konsultacijos.png
bottom of page